“Не се сърди, човече!“ или LUDO RACE – иновация в упражнението на изучавания материал

“Не се сърди, човече!“ или LUDO RACE е игра, базирана на платформата на Пикселхънтърс Multiplayer Team Training / Multiplayer Classroom. Това е цяла платформа, многоезична, изцяло базирана на игри, която позволява бързо да тества и тренира даден з